Zarząd:

Przewodniczący Klubu BA w Polsce: Katarzyna Sosnowska
Skarbnik: Monika Biernacik
Sekretarz: Joanna Bąk
Członek Zarządu: Robert Krawiec
Członek Zarządu: Karolina Chmura

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Grażyna Grabska
Sekretarz: Ilona Ciota
Członek Komisji Rewizyjnej: Lech Bąk