Zarząd:

Przewodniczący Klubu BA w Polsce: Katarzyna Sosnowska
Przewodniczący do spraw organizacyjnych: Sławomir Kamiński
Skarbnik: Agnieszka Wyszkowska
Sekretarz: Joanna Bąk
Członek Zarządu: Lilianna Bachurzewska
Członek Zarządu: Beata Badura
Członek Zarządu: Emilia Cichońska
Członek Zarządu: Robert Krawiec
Członek Zarządu: Monika Biernacik

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Małgorzata Cichocka,
Wiceprzewodnicząca: Grażyna Grabska,
Sekretarz: Debora Długopolska
Członek Komisji Rewizyjnej: Marek Sosnowski
Członek Komisji Rewizyjnej: Lech Bąk