Zarząd:

Przewodniczący Klubu BA w Polsce: Katarzyna Sosnowska
Przewodniczący do spraw hodowlanych: Sebastian Harnik
Przewodniczący do spraw organizacyjnych: Sławomir Tomasz Kamiński
Skarbnik: Agnieszka Wyszkowska
Sekretarz: Joanna Bąk
Członek Zarządu: Lilianna Bachurzewska
Członek Zarządu: Beata Badura
Członek Zarządu: Emilia Cichońska
Członek Zarządu: Monika Kocemba
Członek Zarządu: Robert Krawiec
Członek Zarządu: Monika Muś – Jurczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Lidia Pastuszak,
Wiceprzewodniczący: Mirosław Bigot,
Sekretarz: Małgorzata Cichocka
Członek Komisji Rewizyjnej: Grażyna Grabska
Członek Komisji Rewizyjnej: Jagoda Bednarczyk