O Klubie

Klub Buldoga Angielskiego w Polsce przy ZKwP powstał w 2018 r. dzięki grupie inicjatywnej składającej się z miłośników tej rasy.

Nasza misja

Wśród założycieli byli zarówno hodowcy jaki i właściciele pojedynczych psów, sędziowie i asystenci kynologiczni, weterynarze, słowem wszyscy, którym zależy na dobrostanie rasy buldog angielski. Otwarci jesteśmy na wzajemną wymianę doświadczeń i informacji w zakresie wychowania, odpowiednio dobranej diety, pielęgnacji, jak również właściwego doboru osobniczego przy planowaniu rozrodu w celu uzyskania psów najbardziej zbliżonych do obowiązującego wzorca rasy. W corocznym scenariuszu pracy Klubu jest organizacja wystaw specjalistycznych z udziałem sędziów kynologicznych – wybitnych znawców rasy oraz wieloletnich hodowców wydawanie biuletynu informacyjnego.
Kochamy te zmarszczuchy i zależy nam, aby były sprawne, zdrowe i długowieczne.