Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Szukaj

Zarząd Klubu Buldoga Angielskiego w Polsce wybrany

W dniu 8.04.2018 odbyło się zebranie wyborcze Klubu Buldoga Angielskiego w Polsce.
Chcieliśmy Państwu podziękować za tak liczne przybycie oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się i poparli założenie klubu .
W czasie zebrania wyborczego każdy z zadeklarowanych członków klubu (będący członkiem ZKwP) mógł wyrazić swoją wolę w wyborze zarządu oraz komisji rewizyjnej klubu.

W wyniku tajnego głosowania członków klubu został wybrany Zarząd Klubu w następującym składzie:

Bachurzewska Lilianna,
Badura Beata
Bąk Joanna,
Cichońska Emilia,
Harnik Sebastian,
Kamiński Sławomir,
Kocemba Monika,
Krawiec Robert,
Muś Jurczyk Monika,
Sosnowska Katarzyna,
Wyszkowska Agnieszka.

Po ukonstytuowaniu się Zarządu Klubu wybrano:

Przewodniczący Klubu BA Katarzyna Sosnowska
Przewodniczący Klubu BA do spraw hodowlanych Sebastian Harnik
Przewodniczący Klubu BA do spraw organizacyjnych Sławomir Tomasz Kamiński
Skarbnik Agnieszka Wyszkowska.
Sekretarz Joanna Bąk.

W wyniku tajnego głosowania członków Klubu wybrani zostali
członkowie Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:

Bednarczyk Jagoda,
Bigot Mirosław,
Cichocka Małgorzata,
Grabska Grażyna,
Pastuszak Lidia.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej wybrano:

Przewodnicząca Lidia Pastuszak,
Wiceprzewodniczący Mirosław Bigot,
Sekretarz Małgorzata Cichocka,
Grażyna Grabska członek
Jagoda Bednarczyk członek

Na zebraniu wyborczym ustalono siedzibę Klubu.
Siedzibą Klubu będzie oddz .Warszawski ZKwP

Przy okazji chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania inicjatywy klubu i przeprowadzenia sprawnie zebrania wyborczego Klubu zgodnie z regulaminem ZKwP.

Jagoda Bednarczyk oraz Monika Kocemba za stworzenie fan page klubu na facebboku

Joanna Bąk i Lech Bąk za stworzenie strony internetowej klubu, obsługę biurową i informatyczną wyborów władz Klubu oraz pozostałą pracę przy organizacji zebrania wyborczego.

Beata Badura za pomoc w organizacji zebrania, jak i za wydawanie mandatów oraz porady regulaminowe.

Krzysztof Kradziecki za perfekcyjne prowadzenie zebrania, wkład włożony w ideę powstania Klubu oraz nadzór prawny nad tą ideą.

Grupie inicjatywnej w składzie: Emilia CichońskaMonika Muś-JurczykSebastian HarnikRobert Krawiec za wkład w powstanie klubu.

Komisji mandatowej, skrutacyjnej i wnioskowej za poświęcony czas i zaangażowanie.

Dziękujemy za tak liczne przybycie, za poświęcony tej inicjatywie czas i zaufanie jakim nas obdarzyliście .

Teraz proszę o czynne włączenie się wszystkich członków klubu w jego pracę, bo wszystkim nam zależy na dobru i istnieniu tej rasy.

Pozdrawiam Wszystkich.

Katarzyna Sosnowska