Składka członkowska na rok 2023 wynosi 70,00 zł

Na Walnym Zgromadzeniu członków Klubu Buldoga Angielskiego w Polsce przy ZKwP ustalono wysokość składki członkowskiej na kwotę 70,oo zł .